• Πλατφόρμα με 4 δυναμοκυψέλες, με χαμηλό προφίλ σε βαμμένο ατσάλι.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη νομική μετρολογία.
  • Εγκατάσταση στο έδαφος με ράμπα πρόσβασης.
  • Δομή πλάκας διαμαντιού πάχους 5/7 mm από χάλυβα.
  • Με πλάκες αγκύρωσης για στερέωση στο έδαφος.
  • Φορτοκυψέλες OIML R-60 C3, από χάλυβα, προστασία IP67.
  • Κουτί διακλάδωσης σε ABS, προστασία IP66.
  • Ρυθμιζόμενα πόδια σε ύψος.